Referencje

Korporacja przemysłu naftowego, producent i dystrybutor paliw, zarządzający sześcioma rafineriami i największą siecią stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Przerabia ropę naftową na benzyny, olej napędowy, olej opałowy oraz paliwo lotnicze. Jest także wiodącym producentem petrochemikaliów, które stanowią podstawowy surowiec dla licznej grupy firm chemicznych.

zakres prac:
- opieka serwisowa blisko 80 stacji paliw na terenie Dolnego Śląska
- instalacje oprogramowania
- opieka nad infrastrukturą sieciową
- serwis podzespołów stacji paliw

www.orlen.pl