Referencje

Budownictwo hydrotechniczne, budowa zapór, zbiorników wodnych, wałów, regulacji i umocnień rzek i innych obiektów inżynierii wodnej. Wykonujemy również roboty w zakresie budownictwa ogólnego, głównie przemysłowego w zakresie robót żelbetowych, ziemnych, wyburzeniowych i innych specjalistycznych robót budowlanych, a także w zakresie budownictwa drogowego i mostowego.

zakres prac:
- SAP Business One
- ilość licencji: 45
- dodatkowe rozwiązania: budżetowanie projektu
- kluczowe funkcjonalności: zarzadzanie projektem, rozbudowany proces zakupowy

www.etpsa.pl