Referencje

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

zakres prac:
- księgowość
- płace kadry - Dział HR
- sprzedaż usług
- sprzedaż detaliczna
- gospodarka materiałowa

www.mnwr.art.pl