Rozwiązania dla biznesu

Pakiet aplikacji Reset2, to rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, które wspomagają zarządanie przedsiębiorstwem. Reset2 to trzy serie - Standart, PRO oraz SBO. W skład serii Standart wchodzą aplikacje z zakresu finansowo-księgowego, księgi przychodów i rozchodów, kadr-płac, środków trwałych, obsługi sprzedaży oraz przelewów bankowych.
Seria PRO to profesjonalne narzędzia do wielopłaszczyznowej analizy kosztów, które poprzez wspomaganie zarządzania kreują rozwój nowoczesnych firm. W skład serii wchodzą aplikacje finansowo-księgowa, obsługa sprzedaży, kadry-płace, środki trwałe.
Trzecią spacjalną serią jest seria SBO - w skład której wchodzą R2płatnik SBO oraz R2środkiSBO.
R2płatnikSBO jest to zintegrowany z SAP Business One w pełni funkcjonalny system płacowo-kadrowy, umożliwiający zarządzanie kadrami i strukturą organizacyjną firmy, naliczanie wynagrodzeń oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Charakteryzuje się łatwym wdrożeniem, szybką i stabilną pracą sieciową oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem bazy danych. Współpracuje z programami: Rejestracja Czasu Pracy, Płatnik ZUS, System Obsługi Dofinansowań oraz wszystkimi używanymi w Polsce systemami bankowymi, a także pozwala na przesyłanie informacji dla GUS.
R2środkiSBO to aplikacja przeznaczona do zarządzania środkami trwałymi. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania. R2środki to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu. R2środki są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). M.in. dzięki temu program sprawdza się bardzo dobrze w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika.