Rob-Com Systemy Zarządzania

W latach 2003 – 2007 zespół naszych konsultantów i programistów współtworzył i rozwijał aplikacje CRM oraz billingu w firmie Netia S.A. w Warszawie. Nasi konsultanci wykonywali prace informatyczne związane z projektem informatycznym CORE. Rob-Com, korzystając ze swojego doświadczenia w zarządzaniu dokumentacją projektową systemów informatycznych, a także na podstawie doświadczeń w dotychczasowej pracy z systemem CORE, rekomendował koncepcję polegającą na przygotowaniu aplikacji w warstwie integracyjnej systemów obecnie używanych w Departamencie IT Netii dla zarządzania obiegiem dokumentów związanych z projektami wdrażania zmian do platformy CORE. W ramach tego projektu konsultanci wykonywali implementacje zmian (CR – Change Request) do systemu CORE - wykonywane były prace programistyczne i konfiguracyjne w interfejsach łączących te systemy oraz łączących system CORE z pozostałymi elementami środowiska informatycznego Netii. Konsultanci wykonywali również testy akceptacyjne zmian wykonanych prze Rob-Com oraz innych firm informatycznych w ramach rozwoju systemu CORE, które wykonywane były zgodnie ze standardami i procedurami obowiązującymi w Netii. W ramach projektu konsultanci Rob-Com stanowili integralną część zespołu rozwojowego IT w Netii związanego z systemami CORE.