Rob-Com Systemy Zarządzania

W przeciągu piętnastoletniej działalności w tym zakresie, firma Rob-Com zdobyła mocną pozycje na Dolnym Śląsku w zakresie instalowania i serwisowania urządzeń fiskalnych oraz systemów wspomagających obsługę stacji paliw i baz magazynowych, zapewniając ciągłą pracę systemów informatycznych, terminali kart płatniczych, programów lojalnościowych oraz transmisji danych do systemu SAP w centrali w Płocku. Obsługujemy również prywatne stacje paliw, dostarczając im usługi jak i niezbędne oprogramowanie do sprzedaży oraz obsługi automatyki pomiarowej.
Znajomość specyfiki działania stacji paliw oraz aplikacji do zarządzania tymi stacjami McSpal firmy McComp zaowocował współpracą z PKN Orlen S.A. w kolejnym obszarze działalności. Był to powierzony nam od 2008 roku projekt testów akceptacyjnych i integracyjnych oprogramowania systemu kasowo-zarządzającego McSpal. Testowanie aplikacji odbywało się z uwzględnieniem specyficznych dla PKN Orlen S.A. funkcjonalności systemu McSpal z szczególnym naciskiem na wymagania pracy z danymi w obszarach obrotu magazynowego, sprzedaży i zakupów, raportowania oraz procedury zmiany wersji systemu. Firma Rob-Com posługując się otrzymaną dokumentacją techniczną oraz sugerowanymi scenariuszami testów, włączając w cały proces własną inwencję oraz doświadczenie, wyszukuje potencjalne błędy aplikacji. Efektem i korzyścią dla końcowego użytkownika systemu było zmniejszenie statystyki błędów i dopracowanie procedur przekazywania aplikacji do użytku produktywnego jak i uzyskanie niezależnej ekspertyzy technologicznej, co prowadziło do optymalizacji systemu.