Rozwiązania dla biznesu

Wdrożenie systemu ERP często łączy się z pracami programistycznymi nad dodatkowymi specyficznymi funkcjonalnościami. Staramy się w miarę możliwości oraz założonego budżetu wychodzić naprzeciw naszym Klientom w tych wyzwaniach. Dlatego budujemy również własne rozwiązania oparte o systemy zarządzania, których wdrożeń podejmujemy się u naszych Klientów.

B2B
Jedną z takich aplikacji jest platforma B2B, która umożliwia obsługę sieci partnerów handlowych poprzez realizację czynności biznesowych w formie elektronicznej wykorzystując dostęp do strony internetowej. Platforma B2B jest rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijających się firm, które mają na celu ciągłe podnoszenie jakości obsługi partnerów biznesowych. Jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe i społeczne, gdzie szybkość reakcji oraz dostępność i przejrzystość informacji stanowią fundament dobrej współpracy. Jako rozwiązanie zintegrowane z systemem ERP staje się ona samodzielnym, działającym 24/7 działem handlowym oraz pierwszą linią obsługi klienta. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na eliminację kosztów związanych z dynamicznym wzrostem obrotów firmy oraz na podniesienie jakości obsługi Partnera Handlowego.

PAYMENT
Przelewy bankowe niejednokrotnie powodują powielanie pracy wykonanej przez pracownika firmy i odnotowanie tego faktu nie tylko w systemie bankowym, ale i w systemie informatycznym danej firmy. Łączy się to z wyszukaniem informacji o niezapłaconych fakturach dla kontrahentów oraz wiekowaniem tych należności. Dzięki dodatkowi do SAP Business One jakim jest Payment, można w szybki sposób przygotować listę przelewów a następnie wyeksportować ją do systemu bankowego, w którym dane te są odczytywane a zdefiniowane przelewy czekają na realizację. Payment dla SAP Business One pozwala w szybki sposób przygotować listę wiekowania należności, określić które faktury i w jakiej części mają być zrealizowane, przygotować paczkę z płatnościami do banku, wyeksportować plik z przygotowanymi danymi a następnie zaczytać te informacje do systemu bankowego. W ten prosty i bezpieczny sposób, mamy przygotowane przelewy, które oczekują na potwierdzenie w systemie bankowym. Uzyskujemy dzięki temu kontrolę nad należnościami dla naszych kontrahentów, dzięki czemu ułatwiamy sobie pracę i oszczędzamy czas potrzebny na wykonanie tej operacji dwukrotnie. Unikamy również pomyłek wynikających z niedostatecznych informacji na temat niezrealizowanych płatności jak i zwiększamy kontrolę nad płynnością finansową firmy dzięki możliwości oszacowania wprowadzonych należności przyszłych oraz przeterminowanych.

SMS SENDER
System wysyłania SMS’ów jest coraz częściej wykorzystywaną formą komunikacji między firmami i klientami lub pracownikami danej firmy. Wysyłkę SMS’ów stosuje się w wielu kontekstach zawsze tam, gdzie należy szybko poinformować zainteresowanych o powstałych zmianach. Mogą to być komunikaty o stanie realizacji złożonego zamówienia czy powiadomienie o tym, że można odebrać z serwisu naprawione urządzenie. Wiadomości trafiają bezpośrednio do zainteresowanej osoby i najczęściej są od razu odczytywane. Równie popularne jest wykorzystanie SMS’ów do wysyłania treści marketingowych. Za ich pośrednictwem można zachęcać do zapoznania się z nową ofertą firmy, poinformować o specjalnych rabatach, zaprosić do kontaktu z przedstawicielem. SMS’owe przypomnienia mogą również dotyczyć upływu terminu ważności oferty specjalnej lub przypomnieć o zbliżającym się terminie płatności. Dzięki naszemu rozwiązaniu można automatycznie generować i wysyłać SMS’y zawierające informacje dostosowane indywidualnie do odbiorcy wprost z systemu SAP Business One a samo generowanie i wysyłanie wiadomości odbywa się w tle, przy okazji innych czynności wykonywanych w aplikacji. W efekcie, do sprawnego funkcjonowania nie wymaga angażowania dodatkowych zasobów.